Ereleden

Beschermheer:

Vacature

Ere-voorzitter:

Dhr. K. van de Streek

Kees van de Streek oftewel de oranjeman zoals velen hem kennen. Na 43 jaar in oranjedienst dacht Kees af te kunnen zwaaien. Daar willen we een stokje voor steken.

Het bestuur heeft besloten om Kees als erevoorzitter te benoemen.

Een erevoorzitter is iemand die voorzitter van een bestuur is geweest en wegens bijzondere verdiensten de titel van voorzitter houdt zonder de verplichtingen van die functie verder te hoeven vervullen. Hij hoeft dus niets meer te doen.

Tussen 1974 en 1981 was hij penningmeester en daarna onder voorzitter.

Vanaf 2000 was Kees voorzitter van onze Oranjevereniging. Een beste klus die hij elk jaar weer opnieuw klaarde. Soms met een groot bestuur maar ook weleens met wat minder mensen. De oranjeman ging er altijd voor.

Op de foto: Kees van de Streek (met oorkonde) die op 27 april 2018 is benoemd tot ere-voorzitter van de Oranjevereniging Nunspeet

Ereleden:

Dhr. Ir. D.H.A. van Hemmen

Dhr. T. Jaarsma

Mevr. A. Brummel-Rekers

Dhr. D. van Klompenburg

Omdat wij in 2008 ons 100-jarig jubileum hebben gevierd willen we stil staan bij onze ereleden. Het feit dat onze vereniging al meer dan 100 jaar bestaat, doet je beseffen dat vele honderden vrijwilligers in al die jaren borg hebben gestaan voor de continuïteit van onze vereniging. Met vaak primitieve middelen en met weinig geld hebben zij de Oranjevereniging Nunspeet gemaakt tot wat ze nu is. En laten we vooral niet vergeten dat dit soms gedaan werd in moeilijke tijden. Natuurlijk kunnen we niet alle namen van deze mensen noemen. Maar met het in de schijnwerpers zetten van de nu nog in leven zijnde ereleden, willen wij al de mensen die zich in de afgelopen honderd jaar hebben ingezet, bedanken voor het oprichten en in stand houden van onze vereniging.

Dick van Hemmen:

Het lijkt nog als de dag van gisteren dat wij 14 jaar geleden we ons als bestuur van de Oranjevereniging Nunspeet gingen presenteren aan u als pas aangetreden burgemeester van Nunspeet.

Best een beetje gespannen ook wel, want ook als Oranjevereniging heb je toch, ook al zijn het maar een paar dagen per jaar, vrij nauw met hem te maken.

Een beetje gespannen ook omdat we ook nog een vraag voor hem in petto hadden. Want het was immers al tijden de gewoonte dat de burgemeester van Nunspeet altijd werd benoemd als ere-voorzitter van de Oranjevereniging.

Dus stelden we ook aan hem deze vraag in de blijde verwachting dat hij daar verheugd, ja graag, op zou antwoorden.

Maar nee dat zei hij niet. Hij zei dat ga ik niet doen. Want ik ben namelijk van mening dat je nooit erevoorzitter van iets kunt zijn waar je nog nooit voorzitter van bent geweest.

Maar hij had gelukkig wel een goed alternatief voor ons achter de hand.

Beschermheer zegt hij, dat wil ik graag voor jullie worden.

Toen ik gisteravond eens even op google keek wat er nou precies wordt gezegd van een beschermheer kwamen mij twee uiteenzettingen onder ogen

Ik heb deze twee uiteenzettingen op mij laten inwerken met de persoon van Hemmen in mijn gedachte.

Ten eerste werd er genoemd beschermer/begunstiger van een vereniging, ja dat was ie als burgemeester van Nunspeet.

Maar de tweede sprak mij eigenlijk veel meer aan, want daar stond namelijk dat een beschermheer gevraagd en ongevraagd advies geeft betreffende kwesties die de vereniging aangaan.

Waarom sprak me dat zo aan ? Dat paste precies in dat beeld wat ik voor ogen had, de burgemeester maar vooral de mens van Hemmen die met een oprecht gevoel ons de afgelopen 14 jaar gevraagd en ongevraagd van advies heeft gediend.

Die er altijd voor ons was als we soms met een moeilijke vraag zaten.

Niet moeilijk doen als het gemakkelijk kan, we hebben het heel erg gewaardeerd

Moeten we hem dan nu bij zijn afscheid ook maar ere beschermheer maken? Ik denk het niet. Als de titel zou bestaan zou die hem opnieuw weigeren net als dat ere voorzitterschap 14 jaar geleden.

Maar nu is het onze beurt om een goed alternatief achter de hand te hebben. Want dachten we, hoe kunnen we in de toekomst nou wanneer dat nodig zou zijn nog eens gebruik kunnen maken van zijn wijze raad.

U zou ons een groot plezier doen om toe te treden tot de kleine groep van 4 mensen die in het nabije en verre verleden veel voor de Oranjevereniging Nunspeet hebben betekend en nog steeds betekenen, daarom is het mij een groot genoegen u te vragen het erelidmaatschap van de Oranjevereniging Nunspeet te willen aanvaarden.

Dick van Hemmen
Op de foto: Burgemeester Dick van Hemmen op 27 april 2016 benoemd tot ere lid van de Oranjevereniging Nunspeet

Tjeerd Jaarsma:

Is tweemaal gedurende een lange periode bestuurslid van de Oranjevereniging geweest. De onderbreking werd veroorzaakt door het feit dat hij voor zijn werk als militair was uitgezonden. De laatste jaren vervulde hij de functie van vicevoorzitter. Tjeerd was de drijvende kracht achter het avondprogramma. De formule van de drive-in show is door hem bedacht. Daarnaast zorgde hij ervoor, samen met de te vroeg overleden Sinas Mulder, dat tijdens de aubade de vrachtwagens met kleuters op de juiste plaatsen geparkeerd stonden zodat iedereen een goed uitzicht had op het bordes van het gemeentehuis. Tijdens de laatste bestuursvergadering werd Tjeerd door burgemeester van Hemmen verrast met de oorkonde behorend bij het ere lidmaatschap.

Op de foto: Tjeerd en Hammie Jaarsma

Aartje Brummel:

Bij haar afscheid als bestuurslid noemde een van de sprekers haar Aartje van Oranje. Dit is denken wij wel de meest sprekende typering die men voor deze bijzondere vrouw kon bedenken. Nooit was een moeite haar te veel als het ging om haar Oranjevereniging. Of het nu ging om gelden bijeen te brengen of om het rondbrengen van contributiekaarten, op Aartje deed men nooit tevergeefs een beroep. Dat ze bij velen een bekende Nunspeter werd, is vooral te danken aan de voortreffelijke wijze waarop ze het Oranjezanguur organiseerde en ook presenteerde. Zij was ook de initiatiefneemster om dit jaarlijks terugkerende evenement bij de Oranjevereniging onder te brengen. Zij is van grote betekenis geweest voor alle bestuurleden die met haar hebben samengewerkt, vaak was zij de persoon waar men met zijn of haar problemen terecht kon. Omdat zij ook op vele andere terreinen actief was, is ze bij haar afscheid als vicevoorzitter van de Oranjevereniging benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Een onderscheiding die ze van harte verdient en die wij haar zo gunnen.

Dries van Klompenburg (overleden 31-07-2021):

Als we het hebben over de voorzitter van de Oranjevereniging dan hoor je nog vaak de naam Van Klompenburg noemen. Vele jaren heeft hij op meer dan voortreffelijke wijze onze vereniging geleid. Als oud-penningmeester en voorzitter van de voetbalvereniging Hulshorst had en heeft hij vele contacten in de gemeente Nunspeet. Contacten die hij altijd heeft gebruikt om “zijn” Oranjevereniging voordeel te brengen. Voor veel van zijn bestuursleden had hij een luisterend oor voor hun vragen of problemen. Niet zelden heeft hij zijn invloeden aangewend om anderen te helpen. Een gezond financieel beleid was een van zijn stokpaardjes en daar plukken we nu nog elke dag de vruchten van. Voor zijn inspanningen voor het verenigingsleven, is hij bij zijn afscheid als onze voorzitter benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Vaak nog worden we nog even door hem gevraagd, hoe het met de OV gaat. En ook nu nog kijkt hij net als vroeger de week voor Koninginnedag met wat meer belangstelling naar de weersvoorspellingen en dat beetje “gezonde spanning” zal altijd wel altijd bij hem blijven. Bij de man die veel heeft betekend voor de Oranjevereniging Nunspeet.

Op de foto v.l.n.r.: Aartje Brummel, Tjeerd Jaarsma en Dries van Klompenburg