De maand februari 2011 stond voor de Oranjevereniging Nunspeet in het teken van de actie met betrekking tot het RABO clubkasfonds.

Alle leden van de RABO bank konden in de periode van 14 tot en met 28 februari een stem uitbrengen op een vereniging die zij een warm hart toedragen (verdeeld over 10 categorieën).

Het bestuur heeft actie gevoerd om aan leden te vragen om hun stem uit te brengen op de Oranjevereniging Nunspeet.

Deze actie is een groot (financieel) succes geworden.

Deze week werd bekend dat de Oranjevereniging Nunspeet op de 2e plaats is geëindigd en maar liefst € 1.780,00 op de bankrekening mag bijschrijven. Het geld wordt gebruikt om een aantal festiviteiten te organiseren op Koninginnedag.

Het bestuur wil alle stemmers hartelijk danken voor het uitbrengen van hun stem op de Oranjevereniging Nunspeet. Wij hopen dat u volgend jaar weer op onze vereniging stemt!!