Over 213 dagen is het Koningsdag 2015. Dat lijkt nog lang te duren maar toch komt de Oranjevereniging Nunspeet vanavond al weer bij elkaar om te gaan brainstormen over het programma van activiteiten op en rondom Koningsdag 2015.

Het hoogtepunt van de programmering ligt natuurlijk op Koningsdag (maandag 27 april), maar dit jaar worden er ook activiteiten georganiseerd rondom de 70e Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei).

Evenals vorige jaren wil de Oranjevereniging Nunspeet een zo’n gevarieerd mogelijk programma opstellen voor jong en oud.

Eind februari 2015 verwachten wij het concept programma van activiteiten te presenteren op onze website.

# koningsdag 2015 3