Dit weekend ontvingen wij het bericht dat ons ere-lid Co Jacobs op de leeftijd van 83 jaar is overleden.

Wat een fantastische secretaris is hij geweest voor onze vereniging. Een man die stond voor zijn taak, zonder ophef deed hij zijn werk. Dat hadden ook meer verenigingen in Nunspeet in de gaten, want door velen werd hij ontdekt als het “secretarieel” geweten van hun vereniging.

Dat hij in het rijtje van onze ereleden de enige is zonder onderscheidingen, betekent niet dat hij dit niet verdiend zou hebben. Hij zou er zeker voor in aanmerking zijn gekomen, hij heeft altijd te kennen gegeven dit niet te willen, omdat hij van mening is dat hij zijn talenten in dienst moet stellen van anderen zonder daar ook voor beloond te worden. Dat was Co ten voeten uit. Deze mening hebben wij uiteraard gerespecteerd, wel zijn we er trots op dat hij op onze vraag om erelid van de Oranjevereniging Nunspeet te worden positief heeft gereageerd.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur Oranjevereniging Nunspeet.

cj