Omdat het grootste gedeelte van het publiek op 30 april hoogstwaarschijnlijk massaal voor de buis zit om niets te missen van het historische gebeuren in Amsterdam had het bestuur van de Nunspeetse Oranjevereniging besloten om de traditionele kleedjesmarkt uit het programma te schrappen. Het bestuur heeft nog wel met de gedachte gespeeld om het gebeuren te verplaatsen naar 27 april in de Dorpsstraat  maar kwam al gauw tot de conclusie dat het niet verantwoord was om van de winkeliers te verlangen om naast 30 april ook nog eens op 27 april hun winkels te sluiten.

Het bestuur kreeg na het bekendmaken van deze beslissing veel reacties van kinderen en hun ouders die teleurgesteld waren dat ze de spullen die ze al een tijd hadden verzameld niet aan de man konden brengen.

Het bestuur heeft zich nogmaals over het probleem gebogen en de oplossing kwam er toch nog en wel uit een heel onverwachte hoek.

Na overleg met de directie van Veluvine bleek men daar bereid om op zaterdag 27 april  samen met de Oranjevereniging een overdekte kleedjesmarkt te organiseren in de ruimtes van Veluvine.

De Oranjevereniging heeft de kans met beide handen aangegrepen om alle  Nunspeetse basisschoolleerlingen in staat te stellen hun spullen alsnog aan de man te kunnen brengen.

Het gebeuren zal plaats vinden van 10.00 tot 15.00 uur, men kan vanaf 09.30 uur met de opbouw beginnen. Net als andere jaren zal er ook voor de jonge muzikanten gelegenheid om hun kunnen te tonen, er zijn leuke prijzen te verdienen voor de leukste en origineelste deelnemers.

De opgave voor deze markt loopt dat jaar NIET VIA DE SCHOLEN maar moet men doen rechtstreeks bij Veluvine via info@veluvinenunspeet.nl men krijgt dan een nummer toegewezen en met dit nummer kan men in Veluvine zijn gereserveerde plaats opzoeken.

De organisatie hoopt dat veel kinderen van deze gelegenheid gebruik zullen maken en er een onvergetelijke van  maken.KLEEDJESMARKT 2013 zonder telefoonnummer