Ook dit jaar zal de aubade met de vertrouwde kleuterwagens weer plaatsvinden op het Marktplein. Het podium zal op een andere plek staan, dan u gewend was. Laat u verrassen.

De aubade wordt jaarlijks door duizenden Nunspeters bezocht.

De aubade met muzikale medewerking van de Nunspeetse Harmonie is het startmoment van Koningsdag 2018 in Nunspeet.

Voor aanvang van de aubade ontvangt u van de scouts de liederen die gezongen worden. Dit jaar hebben we gekozen voor een aubadeboekje. Met dank aan de vele sponsoren kunnen we dit verspreiden. Hierin staat in het kort het programma en de aubadeliedjes.

De kleuterwagens zullen rondom het Markplein staan. Vanaf het podium op de Markt zullen de voorzitter van de Oranjevereniging en burgemeester van de Weerd hun toespraken houden. Het publiek kan op het middenterrein staan. Wilt u, voor uw eigen veiligheid,  de aanwijzingen van de Oranjevereniging goed opvolgen! Voor de chauffeurs van de wagens is het lastig om te zien of er plotseling mensen tussen de vrachtwagens doorlopen. Laten we er met z’n allen een mooi feest van maken.

De liederen die we dit jaar gaan zingen zijn: In ons mooie Nunspeet, Ons Gelderland, De Zilveren Vloot, Hieperdepiephoera het is Koningsdag, Lied Koningsspelen 2018 Fitlala en natuurlijk het Wilhelmus.

Ook zullen we na de aubade, naast het podium met z’n allen een toast uitbrengen. De oranjebitter hiervoor wordt beschikbaar gesteld door slijterij Heyda.