Het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet brengt 4x per jaar een verrassingsbezoek aan een vrijwilligersorganisatie.

Deze keer viel deze eer te beurt aan het bestuur van de Oranjevereniging Nunspeet.

Het bestuur werd op maandag 22 mei in het gemeentehuis, tijdens de evaluatievergadering over Koningsdag 2017, door burgemeester Breunis v.d. Weerd en coördinator van het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet Marit Hofman overvallen met gebak en bloemen.

Koningsdag 2017 in Nunspeet is goed verlopen, alle activiteiten werden heel druk bezocht. Het bestuur heeft dan ook  veel complimenten, over de georganiseerde activiteiten, via de (sociale media) ontvangen.

Aan secretaris/penningmeester Jacolien Ponsteen werd ook nog het “appeltje van Nunspeet” uitgereikt, in navolging van de landelijke “appeltjes van Oranje”, als extra blijk van waardering voor haar inzet voor de Oranjevereniging Nunspeet.

Het bestuur was even sprakeloos na de overval maar waardeerde het gebak, de bloemen en de waardering van het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet ten zeerste.