Programma op hoofdlijnen (wijzigingen voorbehouden):

 

30 april 2013

 

  • 10.00 – 10.30 uur

Abdicatie van Hare Majesteit de Koningin, in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Aanwezig zijn onder andere de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de Rijksministerraad en leden van de Koninklijke Familie.
De Koningin ondertekent de Akte van Abdicatie, die wordt voorgelezen door de directeur van het Kabinet der Koningin.

  • 10.30 – 10.50 uur

Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden betreden het balkon van het Paleis. Prinses Beatrix en de Koning houden een korte toespraak. Aansluitend betreden Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje en H.H.K.K.H.H. de Prinsessen Alexia en Ariane eveneens het balkon.

  •  13.55 uur

Vertrek van de Koning en het gevolg naar De Nieuwe Kerk.

  • 14.00 – 15.30 uur

Beëdiging en inhuldiging van de Koning tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk. Toespraak en eedaflegging door de Koning. Toespraak door de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, mr. G.J. de Graaf. Afleggen Inhuldigingsverklaring door de voorzitter. Hoofdelijk afleggen van eed of belofte door de leden van de Staten-Generaal en gedelegeerden van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  • 16.30 – 17.30 uur

Receptie voor autoriteiten en leden van de Staten-Generaal in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Bron K.B.O.V.

KBOV